Vi sitter i samma bil

vi sitter i samma bil
tusen år och tusen mil
vi sitter i samma bil 
EBBA | |
Upp